Konvertera odds

oddsen

Inom olika former av vadslagning på bettingsajter som t ex Betsafe så är det användbart att kunna konvertera odds mellan olika typer av mått. Läs mer om Betsafe på casino2015.se.

Det kan exempelvis vara användbart att konvertera odds till en procentsats som visar på sannolikhetsbedömningen för ett visst utfall. Antag att Liverpool tilldelats oddset 1.4 för vinst mot Arsenal i en nära förestående fotbollsmatch. Hur mycket motsvarar det i procent?

Den procentsats som tas fram kan sedan vägas mot den sannolikhetsbedömning som en individuell vadslagare gjort, vilken ofta baseras på den information som finns allmänt tillgänglig inför matchen, rörande exempelvis spelarform och historiken kring tidigare möten. Utfallet av jämförelsen avgör sedan om det är värt att spela på matchen med de angivna oddsen.

Konvertera odds till en procentsats

Låt oss stanna kvar inom betting på sport och illustrera lite mer ingående hur det går till när vi ska konvertera odds från ett format till ett annat. Inför matchen mellan Liverpool och West Ham har följande odds tilldelats: Liverpool 1.40, West Ham 4.60. För att räkna ut motsvarande procentsats används följande formel: 1/Oddset = Procentsats.

För Liverpool har man alltså bedömt sannolikheten för vinst till 1/1.40 = 71,43 procent, och för West Ham till 1/4.60 = 21.74 procent. Skillnaden i procent avspeglas i de odds som tilldelats vardera lag, där en seger för Liverpool ger 1.4 gånger pengarna, medan en seger för West Ham ger hela 4.6 gånger pengarna.

Det går även att gå tillväga på det omvända sättet när man ska konvertera odds. Inledningsvis nämndes att en individuell vadslagare ofta gör en egen sannolikhetsbedömning innan pengarna ska satsas. Om vi tar vår utgångspunkt i denna individuella bedömning, kan vi få fram vilket värde ett odds minst måste uppgå till för att det ska vara spelvärt.

Formeln som används då är följande: 1/Procentsats = Odds. Om Niklas bedömer att sannolikheten för att Liverpool vinner är 50%, då innebär det att oddset som lägst måste vara 1/0.5 = 2. Det ovan angivna oddset 1.40 uppfyller alltså inte Niklas krav för att vilja spela på den aktuella matchen.

Värdet av att kunna konvertera odds

Att kunna konvertera odds är ett användbart verktyg för den som vill få förståelse för om odds är spelvärda eller inte. För den som är insatt och genuint intresserad av exempelvis fotboll samt hockey eller trav så kan halva nöjet vara att själv analysera sig fram till sannolikheten för ett visst utfall, för att mot denna bakgrund avgöra om de odds som är satta motsvarar den egna bedömningen.

Om de som sätter oddsen bedömer sannolikheten för ett givet utfall lägre än individen, är det troligtvis värt att spela. Andra nöjer sig med att vila på de bedömningar och analyser som gjorts av experterna. Men trots att man genom att konvertera odds kan nå fram till vissa slutsatser, handlar det i slutändan om vilken risknivå den individuella spelaren är villig att acceptera.

För en person A kan det framstå som orimligt att satsa sina pengar på West Ham i exemplet ovan, då chansen för seger är förhållandevis liten enligt bedömarna. Han väljer istället att satsa sina pengar på lågoddsaren Liverpool vilket skulle ge relativt låg avkastning.

Person B däremot, föredrar att spela med högre risk och satsar sina pengar på West Ham, med vetskapen om att en eventuell vinst skulle ge hög avkastning. Att spela innebär alltid en risk, och de verktyg för att konvertera odds som presenterades ovan kan användas till att analysera de sannolikhetsbedömningar som spelmarknaden gjort.

Sammanfattning och slutsatser

Ovan har det gjorts ett försök att illustrera både hur du går tillväga för att konvertera odds, samt vilket värde det kan ha för dig som individuell spelare. Även om exemplen ovan är specifika, går metoden att tillämpa på fler områden än just fotboll. Förhoppningsvis vet du nu tillräckligt mycket för att på egen hand tillämpa metoden när du själv ska hitta de odds som är mest spelvärda.

Förmågan att konvertera odds och analysera utfallet är väsentligt, men det framhölls också att individens val i slutändan avgörs av vilken risknivå man är beredd att lägga sig på. Person A kanske satsar i enlighet med de sannolikhetsbedömningar som gjorts, medan person B är villig att leva med en högre riskfaktor.